"Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w samorządzie do wsparcia rozwoju lokalnego i regionalnego oraz wspomagania zarządzania jednostką samorządową"

I Spotkanie odbyło się w Rezydencji Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle. W konferencji wzięło udział 40 uczestników administracji publicznej. Forum miało na celu przedstawienie i przedyskutowanie zagadnień istotnych dla budowy i wykorzystywania Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) w pracy samorządu terytorialnego. Rozpowszechnianie zastosowań SIP jest szczególnie ważne dla budowy społeczeństwa informacyjnego i przygotowywania projektów wykorzystujących ogromne środki przeznaczane na ten cel przez Unię Europejską. Podczas Forum przedstawiono możliwości i korzyści z wykorzystywania danych przestrzennych (geoinformacji) w zarządzaniu miastem, gminą, powiatem i województwem w szczególności przy zastosowaniu rozwiązań opartych o Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP) oraz technologię firmy Oracle. Omówiono również możliwości stosowania Systemów Informacji Geograficznej w zagadnieniach związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem publicznym, gospodarowaniem przestrzenią, rozwojem i promocją regionu oraz budową interaktywnych map miejskich i turystycznych. W ramach rekreacji zorganizowano w drugim dniu kulig z ogniskiem, a w trzecim zwiedzanie Rezydencji Prezydenta RP.

 
 
 
 
Copyright by ISPiK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: StudioJP Projekt graficzny: Znaki   Kanał RSS
 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Polityka plików cookies

Nie wyraziłeś zgody na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może być cofnięta.

Wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może zostać cofnięta.