ISPiK dla INSPIREDyrektywa 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 roku ustanawia infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej - INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Dyrektywa obowiązuje w krajach UE od dnia 15 maja 2007 roku.

Przesłaniem płynącym z treści Dyrektywy, jest konieczność stosowania powszechnie przyjętych standardów geoinformatycznych, podczas tworzenia "węzłów" infrastruktury danych przestrzennych oraz budowania systemów informacji przestrzennej (SIP), systemów informacji geograficznej (GIS) ,a także wszelkich systemów informatycznych, bazujących na danych przestrzennych. Standaryzacja dotyczy szczególnie danych przestrzennych i sposobów ich udostępniania oraz metadanych, a obowiązujące standardy dostarczane są przez międzynarodowe organizacje ISO (International Organization for Standarization) oraz OGC (Open Geospatial Consortium).

Nasz Instytut od wielu lat czynnie obserwuje rozwój inicjatywy, a później Dyrektywy INSPIRE, między innymi poprzez aktywne uczestnictwo w EC GI & GIS Worskhop. Od kilku lat ISPiK zarejestrowany jako SDIC (Spatial Data Interest Community) w NatureGIS, dzięki czemu mamy dodatkową możliwość śledzenia rozwoju technicznych podstaw Dyrektywy.

Zdobytą dzięki takim działaniom wiedzę i doświadczenie, wykorzystujemy podczas tworzenia i rozwoju naszych rozwiązań informatycznych, szczególną wagę przykładając do zgodności ze standardami w dziedzinie geoinformacji. Nasze rozwiązania tworzone są tak, aby mogły pełnić rolę zarówno komponentów, jak i całych systemów do obsługi danych przestrzennych i metadanych, zgodnie z wymaganymi normami i standardami w ramach węzłów Infrastruktury Informacji Przestrzennej na różnych poziomach (powiatowym, wojewódzkim, itd.).

Metadane – „dane o danych".
Metadane odgrywają bardzo ważną rolę również w procesie budowy Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - INSPIRE, zatem Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek tworzenia metadanych o posiadanych zasobach danych przestrzennych, takich, jak: jednostkach organizacyjnych, działkach katastralnych, sieciach transportowych, obszarach chronionych i blisko 30 innych tematach.

 
 
 
 
Copyright by ISPiK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: StudioJP Projekt graficzny: Znaki   Kanał RSS
 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Polityka plików cookies

Nie wyraziłeś zgody na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może być cofnięta.

Wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może zostać cofnięta.