W 2001 roku, decyzją Zarządu, rozpoczęto prace nad dostosowaniem Instytutowego Systemu Zarządzania Jakością (ISZJ) do wymogów normy PN EN ISO 9001:2001.

Certyfikat ISO dla ISPiK SAPrzeprowadzona przez norweską firmę DET NORSKE VERITAS, w marcu 2002 roku, certyfikacja Systemu, wykazała pełną zgodność działania ISZJ z wymogami normy, potwierdzając wysoką jakość prac Instytutu w zatwierdzonym przez audytorów zakresie: "Projektowanie, dostawa, instalowanie i wdrażanie systemów informatycznych wraz ze szkoleniami".

Instytutowy SZJ był co roku audytowany wzgl. recertyfikowany, uzyskując za każdym razem wysoką ocenę jakości realizowanych prac.

Ostatnia recertyfikacja, przeprowadzana tym razem przez angielską firmę DAS CERTIFICATION Ltd., miała miejsce w listopadzie 2011 roku, potwierdzając po raz kolejny spełnianie przez ISZJ oraz projekty wykonywane przez Instytut wysokich wymogów normy jakościowej ISO. W jej wyniku Instytut otrzymał certyfikat jakości EN ISO 9001:2008.

 

POLITYKA JAKOŚCI


Misja Instytutu stawia przed nami zadanie tworzenia nowoczesnych Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) i Systemów Katastralnych, prowadzenia doradztwa oraz kształcenia specjalistów w tych dziedzinach. Warunkiem spełnienia tej misji jest stałe dążenie wszystkich współpracowników ISPiK S.A. do uzyskania pełnej satysfakcji Klientów oraz osiągnięcie celów jakościowych. Chcemy osiągnąć ten cel przez:
1. Niezmienne dążenie całej Organizacji do uzyskania możliwie największej satysfakcji naszych Klientów, którymi są zarówno duże organizacje państwowe, samorządowe i przemysłowe, jak i placówki naukowe i mniejsze podmioty gospodarcze.
2. Dla każdego ze współpracowników naszej Organizacji Klient jest:
• tym, któremu należy się największa uwaga i szacunek, gdyż to Klient warunkuje egzystencję naszej Organizacji i nasz dalszy rozwój,
• tym, który przychodzi do nas po rozwiązanie swoich problemów, nie zawsze mając wiedzę o zasadach działania informatycznych systemów przestrzennych i złożoności ich realizacji,
• tym, dla którego projektujemy rozwiązanie najdogodniejsze i najkorzystniejsze z punktu widzenia jego potrzeb i problemów, a nie z punktu widzenia łatwości realizacji rozwiązania przez nas,
• tym, dla którego stale śledzimy postęp w dziedzinie technologii informatycznych, proponując nowe technologie zapewniające optymalne rozwiązania,
• tym, dla którego prowadzimy stałą akcję informacyjną poprzez publikacje, prezentacje naszych doświadczeń na sympozjach i konferencjach oraz w Internecie.
3. Nasza organizacja winna dokładać wszelkich starań, aby oczekiwania Klientów spełnione były jak najlepiej i w tym celu:
• kształtuje w całym zespole świadomość działań w celu osiągnięcia rozwiązań najwyższej jakości,
• przestrzega zawsze warunków umowy zawartej z Klientem,
Nasza organizacja winna dokładać wszelkich starań, aby oczekiwania Klientów spełnione były jak najlepiej i w tym celu:
• kształtuje w całym zespole świadomość działań w celu osiągnięcia rozwiązań najwyższej jakości,
• przestrzega zawsze warunków umowy zawartej z Klientem,
• terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
4. Kierownictwo realizuje politykę dynamicznego i innowacyjnego zarządzania organizacją celem uzyskiwania pełnej satysfakcji Klienta, dążąc do osiągnięcia:
• humanizacji kontaktów z Klientem,
• kultywowania jakości,
• promocji świadomości jakościowej,
• motywowania współpracowników,
• tworzenia warunków dla ciągłej poprawy jakości.
Realizację celów polityki jakości chcemy osiągnąć przez:
• zatrudnianie pracowników i współpracowników o wysokich kwalifikacjach oraz ciągłe doskonalenie ich umiejętności poprzez udział w odpowiednich szkoleniach, konferencjach i seminariach,
• realizacja zasady, że każdy z współpracowników odpowiada za jakość każdego aspektu swojej pracy, niezależnie od kontaktu z Klientami,
• ciągłą analizę wymagań Klientów, a także przez stałe doskonalenie procesów w celu sprostania ich wymaganiom,
• spełnienie w działalności Organizacji również wszelkich wymagań ustawowych jak i przepisów.
Dzięki harmonijnej współpracy merytorycznej, kompetencji i zaangażowaniu członków zespołu, organizacja jest w stanie zapewnić swoim Klientom pełną satysfakcję z realizowanych dla nich świadczeń. Gwarancją spełnienia zasad zdefiniowanych w polityce jakości jest systematycznie doskonalony System Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
5. W celu zapewnienia ciągłej kontroli postępu w udoskonalaniu jakości tworzonych przez nas systemów informatycznych, kierownictwo ustanawia cele poprawy jakości ujęte w sprawozdawczości z przeglądu zarządzania. Zadania, planowane na dany rok, oraz osiągnięte wyniki są przekazywane współpracownikom po przeprowadzonym przeglądzie zarządzania. Zadania te są ujęte w Tabeli Celów Poprawienia Jakości, dostępnej dla współpracowników w podrozdziale 5.2 Księgi Jakości.

 
 
 
 
Copyright by ISPiK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: StudioJP Projekt graficzny: Znaki   Kanał RSS
 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Polityka plików cookies

Nie wyraziłeś zgody na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może być cofnięta.

Wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może zostać cofnięta.