AURORAAplikacja AURORA zapewnia sprawne udostępnianie, wyszukiwanie i analizy trójwymiarowych danych przestrzennych na komputerach wyposażonych jedynie w przeglądarkę internetową i środowisko Java.

Główna funkcja aplikacji to przeglądanie danych 3D, czyli prezentacja ukształtowania terenu wraz z dowolnymi danymi towarzyszącymi, z możliwością płynnej nawigacji w zakresie przesuwania/przybliżania/oddalania mapy w trzech wymiarach (długość, szerokość, wysokość geograficzna) i ustalania dowolnego kąta patrzenia na mapę.
AURORA, oprócz środowiska internetowego, działa także w środowisku intranetowym (bez dostępu do publicznej sieci internetowej), w systemach MS Windows, Linux, Mac OS, a korzystanie z aplikacji na dodatkowych stanowiskach klienckich nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.
Istnieje możliwość obsługi dowolnej liczby warstw i dowolnej liczby obiektów w ramach jednej warstwy. Dane do prezentacji mogą być pobierane z lokalnych plików lub z serwerów w Internecie/Intranecie. Prezentowane mogą być dane takie, jak model terenu, ortofotomapa, budynki, drzewa, infrastruktura techniczna. Aplikacja obsługuje zarówno dane 3D jak i tradycyjne dane GIS (2D). Dane zasilające system mogą pochodzić ze źródłowych zbiorów typu 3D Shapefile, Geotiff, modele Sketchup.
AURORAAplikacja nie wymaga instalowania na komputerze klienckim. Wyposażona jest w mechanizm obsługi wtyczek (ang. plugin), uzupełniających podstawową funkcjonalność o funkcje specyficzne dla określonej dziedziny.
AURORA nie wymaga instalacji na komputerze użytkownika i umożliwia:

 • płynną nawigację w zakresie przesuwania/przybliżania/oddalania mapy w trzech wymiarach (długość, szerokość, wysokość geograficzna)
 • obsługę warstw w formacie Shapefile 3D, zawierającą między innymi: numeryczny model terenu, ortofotomapę, budynki, drzewa, infrastrukturę techniczną
 • identyfikację obiektów na mapie, na podstawie informacji otrzymywanych z bazy danych
 • klasyfikację wyświetlanych danych
 • wykorzystanie zewnętrznych serwisów WMS, jako źródeł dodatkowych warstw danych
 • pobieranie numerycznego modelu terenu z pliku na stanowisku klienckim, albo z serwera poprzez adres URL i protokół http.
 • działanie zarówno w środowisku intranetowym (bez dostępu do publicznej sieci internetowej), jak i internetowym
 • działanie w systemach MS Windows, Linux, MacOS
 • korzystanie z aplikacji na dowolnej liczbie stanowisk klienckich bez dodatkowych opłat.

AURORAAURORA daje możliwości wykorzystania w projektowaniu inwestycji podziemnych.

Trzy podstawowe grupy zasobów działające i administrowane w znacznej mierze oddzielnie, ale mogące znaleźć się we wspólnej przestrzeni aplikacji to:

 • zasoby geodezyjne (mapa zasadnicza, mapa ewidencji gruntów i budynków, numeryczny model terenu)
 • zasoby związane z planowaniem przestrzennym (przede wszystkim plany zagospodarowania przestrzennego)
 • pozostałe zasoby ze szczególnym uwzględnieniem warstwy komunikacyjnej.

Wszystkie powyższe dane mogą zostać w całości nałożone na 3-wymiarowy model terenu i jako takie, być podstawą do planowania przestrzennego (w tym także podziemnych sieci uzbrojenia terenu), w ramach aplikacji wyposażonej w specjalistyczne rozszerzenia funkcjonalne, umożliwiające wizualizację i przetwarzanie danych przestrzennych oraz opisowych, a także przeprowadzanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map sytuacyjnych i raportów. Umożliwia to, na przykład, wyznaczanie optymalnych tras przebiegu linii przesyłowych, czy lokalizacji obiektów uzbrojenia terenu, niezależnie od tego, czy są to obiekty nadziemne, naziemne czy podziemne. Mapa prezentowana w systemie jest mapą ciągłą we wszystkich 3 wymiarach. Ewentualne łączenie danych, które istnieją w postaci sfragmentowanej, odbywa się na serwerze, natomiast do aplikacji klienckiej dostarczany jest jednolity model analizowanej przestrzeni.

AURORAW szczególności możliwe jest:

 • wykonywanie pomiarów odległości na mapie złożonej z dowolnych warstw, w trybie 3D lub indywidualna zmiana wysokości wszystkich elementów w danej warstwie, dzięki czemu jedne warstwy (2D) mogą być rzutowane na inne warstwy (3D), np. w celu wspomagania kalkulacji bezpieczeństwa operacji podziemnych
 • wykonywanie rozpoznania stanu pokrycia terenu lokalizacji inwestycji miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i rozpoznanie skutków ustaleń tych planów w stosunku do zamierzonej lokalizacji trasy sieci uzbrojenia terenu (np. kolizje, skrzyżowania, zbliżenia z planowanymi, innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego naziemnego i podziemnego)
 • dokonywanie rozpoznania w zakresie możliwości takiej lokalizacji tras, aby liczba właścicieli terenu na zamierzonych trasach była możliwie najmniejsza

AURORA

 
 
 
 
Copyright by ISPiK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: StudioJP Projekt graficzny: Znaki   Kanał RSS
 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Polityka plików cookies

Nie wyraziłeś zgody na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może być cofnięta.

Wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może zostać cofnięta.