GeoportalToolkit jest zestawem modułów, umożliwiającym tworzenie, konfigurację i publikację serwisów mapowych, a także łatwe i intuicyjne zarządzanie oraz administrowanie nimi. System zawiera narzędzia do konfigurowania zestawów warstw i profili tematycznych przez administratorów a nawet przez zaawansowanych użytkowników.

Obecnie GeoportalToolkit, w zakresie prezentacji map, współpracuje z serwerem mapowym ISDP

GeoportalToolkit składa się z dwóch elementów:

 • Serwisu Mapowego dla internautów;
 • Konfiguratora WWW dla administratorów.

SERWIS MAPOWY
GeoportalToolkit, jako produkt każdorazowo, jest dostosowywany do wymogów klienta, np. w zakresie szaty graficzne, czy dostępnych narzędzi i funkcjonalności.

Okno mapy – główna część geoportalu umożliwia prezentację informacji przestrzennych w ramach ustawień profili tematycznych. Oprócz wyświetlania obrazu mapy możliwe jest umieszczenie dodatkowych informacji na temat wybranych obiektów w postaci:

 • chmurek – opcja umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji, dotyczących danego elementu na mapie, po umieszczeniu nad nim kursora myszki
 • kart obiektu - pozwala na zdefiniowanie zaawansowanego opisu obiektu na mapie wywołanego poprzez kliknięcie w wybrany obiekt. Prezentacja realizowana jest w dedykowanym okienku
 • zdjęć – galeria.

GeoportalToolkit wyposażony jest w narzędzia prac geodezyjnych takich, jak:

 • rejestr robót – po autoryzacji użytkownika, narzędzie umożliwia wyświetlenie wykazu zarejestrowanych robót geodezyjnych przez danego użytkownika
 • roboty planowane – narzędzie umożliwia rejestrację planowanych robót geodezyjnych
 • rejestracja robót – narzędzie przekierowuje do strony logowania aplikacji V-Web.

Jedną z ciekawszych opcji GeoortaluToolkit jest w „Przewodnik inwestora" - miejsce publikowania specjalistycznych informacji, skierowanych do osób i podmiotów zainteresowanych inwestowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie objętych serwisem mapowym. Narzędzi, w które wyposażona jest aplikacja, umożliwiają m.in.:

 • wyszukiwanie działek według przydatności inwestycyjnej
 • zamieszczanie ofert inwestycyjnych.

KONFIGURATOR
GeoportalToolkit wyposażony jest w KONFIGURATOR, umożliwiający:

1. Dodawanie „Legend" – opcje konfiguracji llisty warstw poprzez:

 • dodawanie warstw – wybranie warstw z formularza „Dostępne warstwy ze źródeł danych"
 • edycję warstw – każdą warstwę można edytować, zmieniać jej położenie (treści z warstwy umieszczonej wyżej mogą zasłaniać treści z warstwy umieszczonej niżej) i usuwać

2. Definiowanie sposobu oraz stylu prezentacji informacji dla obiektów na mapie, tworzenie i edycja atrybutów opisowych dla warstw i kart informacyjnych o obiektach.
3. Zbliż do – konfiguracja narzędzia pozwala na wybór dostępnych warstw, na których użytkownik może wyszukiwać obiekty. Jest to możliwe z poziomu edycji wybranego Profilu.

4. Zarządzanie użytkownikami GeoportalToolkit, w tym:

 • rejestracja użytkowników – opcja pozwala na autoryzację pewnych czynności (np. dodawanie przez internautów punktów POI), aktywację kont użytkowników oraz podejmowanie decyzji o umożliwieniu dostępu do części autoryzowanej geoportalu
 • profile – pozwala na skonfigurowanie listy warstw, dostosowanej treścią dla wybranej grupy użytkowników i / lub innych zdefiniowanych kategorii. Możliwe jest stworzenie wielu profili, których dostępność uzależniona jest od licencji i funkcjonalności serwisu mapowego

5. Źródła danych – opcja pozwala na zdefiniowanie źródeł zasobów danych wykorzystywanych w portalu. Dla każdej konfiguracji dostępne są funkcje edycji i usunięcia.
6. Zadania – opcja obejmuje import legendy (dostępnych warstw ISDP), import atrybutów (wykorzystywanych w narzędziu Zbliż do), import obrazów (dołączonych do obiektów, jako ich atrybuty wykorzystywanych do prezentacji w chmurce lub na karcie obiektu), import grup WE (użytkowników z WebEdit)
7. Galeria – opcja umożliwia administratorowi zarządzanie fotografiami dodawanymi przez użytkowników geoportalu, natomiast samym użytkownikom, dodawanie i wysyłanie zdjęć, wyznaczenie współrzędnych geograficznych oraz załączenie informacji opisowej. W Konfiguratorze dane zdjęcia zawierają: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko / pseudonim autora, data wysłania (od), data wysłania (do), przypisanie do warstwy, obiekt isdp, obiekt isdp (ID).
8. System – moduł służy do zarządzania użytkownikami oraz konfiguracją parametrów GeoportalToolkit.
9. Menadżer danych – moduł zawierający informacje o warstwach: stan aktywności, nazwę oraz określa metodę pobierania danych. Możliwe jest użycie funkcji „wykonaj" oraz przejście do trybu edycji.

STRUKTURA GEOPORTALTOOLKIT

Geoportal Toolkit

 
 
 
 
Copyright by ISPiK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: StudioJP Projekt graficzny: Znaki   Kanał RSS
 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Polityka plików cookies

Nie wyraziłeś zgody na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może być cofnięta.

Wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może zostać cofnięta.