ISDPInternetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP) to system informatyczny i baza danych przestrzennych, umożliwiające gromadzenie, aktualizację i udostępnianie interaktywnych map i zestawień w środowisku przeglądarki WWW.

Pierwsza wersja ISDP ujrzała światło dzienne już w 1998r. Od tego czasu system jest stale rozwijany i wdrażany w różnych wersjach, w wielu instytucjach, w tym głównie w jednostkach samorządu terytorialnego.

ISDP nie zastępuje istniejących dziedzinowych systemów informatycznych stosowanych do prowadzenie zasobów źródłowych (np. ewidencji gruntów i budynków). Jego rolą jest powiązanie danych pochodzących z wielu baz, celem zaspokojenia potrzeby, jaką jest konieczność szybkiego i bezpiecznego/kontrolowanego wglądu do szeregu informacji, gromadzonych w ramach jednego lub wielu urzędów.

ISDP zapewnia sprawne udostępnianie, wyszukiwanie i analizy danych przestrzennych poprzez dowolną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, itp). Dotyczy to ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, ortofotomapy, planów zagospodarowania przestrzennego itp. ISDP jest w stanie połączyć podobne materiały niezależnie od miejsca pochodzenia (np. wydziały urzędu, inne organizacje) i prezentować w postaci interaktywnych map oraz zestawień, generowanych on-line na żądania użytkowników.

ISDP ma budowę modułową. Oprócz funkcjonalności standardowej może być wyposażony w szereg opcjonalnych aplikacji i funkcji. Wśród nich są zarówno zastosowania klasyczne, spotykane w serwerach mapowych (np. związane z poruszaniem się po mapie i wyszukiwaniem), jak i daleko wykraczające poza ramy standardowego WebGIS (np. związane z wymianą informacji o błędach/brakach w danych). System stosuje się więc w tworzeniu uproszczonych serwisów mapowych oraz obszernych, ilościowo i funkcjonalnie, infrastruktur danych przestrzennych. W niektórych miejscach kompleksowość zastosowanych rozwiązań sięga aż po pełną obsługę obiegu dokumentów, zintegrowaną z zasobami przestrzennymi, internetową obsługę robót geodezyjnych, internetowe serwisy mapowe czy interaktywne plany budynków.

Do podstawowych aplikacji ISDP należą:

  • Aplikacja Podglądu Mapy
  • Aplikacja Edycji
  • Przeglądarka Danych Ewidencyjnych
  • Aplikacja Podglądu Tabel
  • Aplikacja Zestawień Nieruchomości
  • Moduł ewidencji błędów i braków
  • Aplikacja Konsoli Warstw

ISDP pełni rolę głównego modułu służącego do generowania i obsługi map, które są wykorzystywane w innych rozwiązaniach Instytutu - SOWA, RIZK, Medard, IPE-PN, InterKERG, GeoportalToolkit i innych.

Ponieważ ISDP stanowi podstawową aplikacje służącą do budowy węzłów Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP, SDI), szczególną wagę w jego rozwoju przykładamy do implementacji obowiązujących standardów geoinformacyjnych (OGC).

 
 
 
 
Copyright by ISPiK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: StudioJP Projekt graficzny: Znaki   Kanał RSS
 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Polityka plików cookies

Nie wyraziłeś zgody na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może być cofnięta.

Wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może zostać cofnięta.