System wspomagania ratownictwa i zarządzania kryzysowego

System Wspomagania Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego (RIZK) dedykowany jest dyspozytorom służb ratowniczych oraz pracownikom służb kryzysowych. Może być wdrażany w całości, częściowo (tylko system dyspozytorski lub tylko system wspomagania zarządzania kryzysowego) lub etapami.

Celem systemu RiZK jest:

 • zapewnienie koordynacji i zarządzania siłami i środkami ratowniczymi miasta/powiatu/województwa
 • zapewnienie współpracy i koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne służby ratownicze
 • zintegrowanie i ujednolicenie systemu przyjmowania zgłoszeń od obywateli
 • zapewnienie ujednoliconego i szybkiego dostępu do wszelkich zasobów informacyjnych, istniejących na podległym terenie.

Najważniejsze cechy systemu RiZK :

Podsystem dyspozytorski:

 • zintegrowany system przyjmowania zgłoszeń zgodny z procedurą obsługi numeru 112,
 • rozdział zgłoszeń od zdarzeń,
 • system wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi służbami ratowniczymi zapewnia rzeczywisty i wiarygodny wgląd w aktualną sytuację na danym obszarze z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa,
 • zintegrowany system zarządzania zasobami (siłami i środkami),
 • zintegrowany system mapy cyfrowej w technologii GIS. Dostęp do danych przestrzennych pozwala na umieszczenie aktualnej sytuacji obrazującej zagrożenie w dowolnym kontekście przestrzennym. - wspólna dla wszystkich służb baza danych,
 • kompatybilność ze strukturami danych Państwowej Straży Pożarnej,
 • możliwość integracji z środkami łączności (serwer telekomunikacyjny, centrala telefoniczna, system TETRA, obsługa GPS, ...),
 • dostęp do zewnętrznych baz danych zapewnia komplet informacji koniecznych do stałego monitorowania stanu bezpieczeństwa na podległym obszarze.

RIZK

Podsystem wspomagania zarządzania kryzysowego:

 • zapewnia sprawny dostęp do dowolnych zasobów danych niezbędnych z uwagi na zarządzanie bezpieczeństwem i pochodzących z różnych źródeł (dane o zasobach ludzkich i sprzętowych, o obiektach, o procedurach postępowania, o analizach zagrożeń itp.);
 • zapewnia autoryzowany dostęp do wybranych funkcji i danych systemu za pomocą przeglądarki internetowej, pozwala na podejmowanie decyzji w dowolnym miejscu i za pomocą dowolnych dostępnych środków komunikacji.
 • przedstawia dane o charakterze geograficznym/przestrzennym w postaci mapy GIS (zintegrowane dane opisowe i mapowe)
 • wykorzystuje i integruje dane topograficzne, ortofotomapy, oraz inne dane (także w różnych formatach i układach współrzędnych) z Powiatowych/Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • zapewnia możliwości wyszukiwania i analiz, dostosowane do faktycznego zapotrzebowania (np. szybko znajdź specjalistów obsługujących piaskarki, ustal ujęcia wód na terenie zagrożonym wystąpieniem powodzi, ...)
 • zapewnia możliwości edycji danych zarówno na zasadzie odświeżania danych pochodzących z innych źródeł (np. podkład geodezyjny) oraz bieżącej modyfikacji danych opisowych i mapowych (np. lokalizacji miejsca zdarzenia)
 • zapewnia wydajną pracę wielu 'rozproszonych' użytkowników jednocześnie (wielodostęp, osoby korzystające niekoniecznie muszą przebywać w tej samej lokalizacji, ale mogą być rozlokowane w dowolnych miejscach np. siedzibach swoich jednostek, gminach, powiatach).

RIZK

Mobilny RIZK:
Integralną część systemu stanowi aplikacja działająca na urządzeniach mobilnych (telefonach komórkowych, MDA), wyposażonych w odbiornik GPS. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie i otrzymywanie danych przez służby ratownicze bezpośrednio z miejsca wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zdarzenia.

Obsługa danych przestrzennych i mapy dyżurnej w RIZK odbywa się za pośrednictwem serwera mapowego ISDP, dzięki czemu RIZK może zostać łatwo zintegrowany z innymi rozwiązaniami ISPiK.

 
 
 
 
Copyright by ISPiK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: StudioJP Projekt graficzny: Znaki   Kanał RSS
 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Polityka plików cookies

Nie wyraziłeś zgody na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może być cofnięta.

Wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może zostać cofnięta.