Oferowane przez Instytut aplikacje i ich funkcjonalności, podlegają nieustannemu rozwojowi. Ich rozwój wiąże się z kolei z rozwojem usług świadczonych w ramach asysty technicznej. Dzięki nim mamy możliwość spełniania oczekiwań naszych klientów oraz podążania za kierunkami rozwoju systemów informatycznych. Ciągły postęp technologiczny w tym zakresie, nakłada na nas konieczność stosowania najnowszych technologii, w jak najlepiej pojętym interesie naszych klientów, co można zaobserwować w kolejnych wersjach naszych aplikacji.

W ramach świadczonej asysty oferujemy m.in.:


HELPDESK dla użytkowników końcowych

  • odpowiedzi na każde pytanie/problem zgłoszony przez użytkowników dotyczący eksploatacji systemu ('jak to zrobić', 'dlaczego mi się to nie wyświetla' itp.)
  • kanały: tel/mail/fax + system zdalnych formularzy zgłoszeń Mantis

HELPDESK dla administratorów

  • jw. w odniesieniu do zagadnień z zakresu administracji np. konfiguracji zasilania, rozpoznawania błędów i ostrzeżeń wraz z analizą plików źródłowych jeśli to konieczne, konfiguracji aplikacji użytkowych, planu miasta, zarządzania serwerem ORACLE itp.
  • kanały: tel/mail/fax + system zdalnych formularzy zgłoszeń Mantis

Pomoc w reinstalacji
W przypadku wystąpienia awarii narzędzi/sprzętu serwera ISDP, która wymaga wykonywania czynności instalacyjnych, nasi specjaliści pomagają rozwiązać problem. Zwykle wystarczająca jest pomoc z użyciem kanałów jak w HELPDESK. Jeśli jest to niezbędne, obejmuje wizytę na miejscu.

Weryfikowanie procesów automatycznego zasilania
Usługa obejmuje prowadzenie weryfikacji wyników procesów zasilania danych, zwłaszcza w przypadkach, kiedy zostały zdefiniowane, jako zadania inicjowane cyklicznie, w sposób automatyczny (np. zasilanie danych SWDE).

Wizyty konsultacyjno-szkoleniowe
Usługa obejmuje wizyty naszych specjalistów w uzgodnionych terminach, w zakresie wyznaczonym przez klienta, tzn. szkolenia, prezentacje, pomoc techniczna i merytoryczna itp.

Sporządzanie raportów z przebiegu asysty
Usługa obejmuje sporządzanie okresowych raportów dokumentujących przebieg usługi asysty.
Raporty mają charakter szablonowy i w swej zasadniczej części obejmują zestawienia zgłoszeń rejestrowanych w systemie zdalnych formularzy zgłoszeń Mantis (z dodatkowym wyszczególnieniem zgłoszeń, w których następowały działania w okresie od momentu sporządzenia poprzedniego raportu).

Aktualizacja oprogramowania ISDP (upgrady)
Usługa obejmuje dostarczanie niezależnych uaktualnień ISDP, tj. nowych wersji modułów oprogramowania ISDP, wzbogacających funkcjonalność i/lub cechy niefunkcjonalne (np. wydajność, stabilność) wersji poprzednich. Uaktualnienia są elementem stałego rozwoju oprogramowania ISDP, podejmowanego niezależnie od zobowiązań wobec Klienta.
Uaktualnienia są przekazywane wraz z opisem modyfikacji oraz instrukcją instalacyjną. Istnieje możliwość skorzystania z usługi w wariancie, w którym instalację wykonuje pracownik Instytutu.

Rozbudowa aplikacji, wg. indywidualnych potrzeb klienta
Usługa obejmuje możliwość zlecenia Instytutowi prac w zakresie indywidualnych potrzeb Klienta, realizowanych w ramach ilości godzin, ustalonych ryczałtowo w umowie asysty. Usługa obejmuje zarówno prace programistyczne, jak i inne zlecone przez Klienta prace i usługi, ramach wdrożonych rozwiązań. 

 
 
 
 
Copyright by ISPiK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: StudioJP Projekt graficzny: Znaki   Kanał RSS
 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Polityka plików cookies

Nie wyraziłeś zgody na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może być cofnięta.

Wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może zostać cofnięta.