Wykonanie studium wykonalności powinno być standardowym etapem przygotowań do wdrożenia systemów geoinformacyjnych (GIS, SIP, SIT) czy systemów obiegu dokumentów i innych. Studium wykonalności jest szczególnie ważnym dokumentem, wymaganym do pozyskiwania funduszy unijnych dla samorządu i administracji (na przykład z Regionalnego Funduszu Operacyjnego – RPO). Analizy wykonane w ramach studium pozwalają umiejętnie planować wydatki na wdrażanie systemów informatycznych (i nie tylko) w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych (WPI). Poprawnie wykonane studium wykonalności, poprzedzające rozpoczęcie wdrożenia, pozwala przewidzieć i uniknąć wiele różnych problemów, które mogą się pojawić na etapie wdrożenia.

W ofercie Instytutu znajdują się studia wykonalności kompleksowych przedsięwzięć organizacyjnych, związanych z wdrażaniem systemów geoinformacyjnych, zarządzania kryzysowego oraz systemów obiegu dokumentów wdrażanych w ramach e-Administracji.

Wykonanie studium poprzedzają konsultacje w zakresie ustalania założeń, dotyczących systemów. Następnie zbierane są informacje na temat. posiadanych zasobów danych przestrzennych i opisowych, oczekiwań urzędu, niezbędnych kosztów, spodziewanych korzyści, itp. Podobna inwentaryzacja jest prowadzona, przede wszystkim, w drodze ankietyzacji i bezpośrednich rozmów z przedstawicielami poszczególnych wydziałów urzędu (jednostek organizacyjnych urzędu/instytucji).

Efektem końcowym jest dokument studium, który prezentuje szerokie spektrum zagadnień (prawnych, finansowych, technologicznych, organizacyjnych, i innych). Wykonalność przedsięwzięcia oceniana jest w sposób wariantowy, np. z propozycją alternatywnych harmonogramów realizacji poszczególnych zadań. Jeśli istnieje taka potrzeba, dokumentacja studium może obejmować wniosek o finansowanie prac z wybranych funduszy UE lub innych.

 
 
 
 
Copyright by ISPiK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: StudioJP Projekt graficzny: Znaki   Kanał RSS
 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Polityka plików cookies

Nie wyraziłeś zgody na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może być cofnięta.

Wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies. Ta decyzja może zostać cofnięta.